Toldos TOLDISOL

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

El titular del web: www.toldisol.com és:

TOLDISOL CONFORT, SL.

Carrer Riu Besòs, 3 – 25001 Lleida

C.I.F.: B-25684887

toldisol@toldisol.com

Condicions d' Ús

L'accés i utilització de la Web per l'usuari comporta l'acceptació de les Condicions d'Ús i de la Política de Privacitat de la Web. Llegiu atentament les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar la Web, ja que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment.

L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la Web i de la informació continguda en la mateixa, amb total subjecció a la normativa aplicable i a les Condicions d' Ús.

Tot i que (nom de l' empresa) realitza els seus millors esforços per mantenir la Web en bon funcionament, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a la Web, ni la inexistència d' errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims estiguin actualitzats.

Tant l'accés a la Web com l'ús que es pugui fer de qualsevol informació que conté es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l'usuari. TOLDISOL CONFORT, SL. no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directament o indirectament, de l'accés o ús de la informació continguda a la Web ni de cap dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés o ús de la Web.

A la Web es poden incloure diferents enllaços que permeten a l'usuari accedir a altres llocs web ("Links"). En cap cas l' existència de Links comporta identificació o conformitat de TOLDISOL CONFORT, SL. amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través d' aquests Links i TOLDISOL CONFORT, SL. no se' n fa responsable.

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els textos, imatges, vídeos, disseny gràfic, codi font, marques, noms comercials i altres elements que integren la Web ("Continguts") són titularitat de TOLDISOL CONFORT, SL. o dels seus llicenciants. L'ús de la Web per l'usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la Web i els Continguts. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció o qualsevol altra forma de difusió dels Continguts no autoritzada expressament per escrit per TOLDISOL CONFORT, SL.

L'accés i utilització de la Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

×